DOPLŇKOVÝ SORTIMENT


ASKA DUTINKY

Bezpochyby nejdůležitější roli při balení vlastních cigaret hraje kvalita cigaretových dutinek. Proto právě na dutinky zaměřujeme naši plnou pozornost. Aby jste zažili plnou a nezkreslenou chuť našeho tabáku, neměly by Vás dutinky jakkoli obtěžovat různými pachutěmi hořícího papírku a špatně filtrujícího filtru.

Aska dutinky zakoupíte v baleních:

Aska dutinky 900 + 100ks zdarma
Aska dutinky 450 + 50ks zdarma
Aska dutinky 250ks
Aska dutinky 100ks

ASKA PLNIČKY

Plničky cigaret také velmi pečlivě vybíráme a jejich účinnost a spolehlivost vyhodnocujeme na základě i Vaší odezvy. Vy si jen vyberte, která Vám bude vyhovovat.

Aska plničky máme v těchto variantách:

Aska plnička
Aska plnička Grande

ASKA ROLOVAČKY

Rolovačky a kombajn se snažíme vyrábět z materiálů s velmi dlouho životností tak, aby výroba cigaret byla co nejekonomičtější. Můžete si vybrat zda chcete pracovat s rolovačkou z velmi pevného plastu či dokonce z leštěné oceli. Kombajn je vevnitř vybaven prémiovým plátnem.

Aska rolovačky:

Aska rolovačka
Aska rolovačka Grandee
Aska automatická balička (kombajn)

ASKA FILTRY

V naší nabídce máme velmi kvalitní filtry pro balení tabáku do cigaretových papírků.

Aska filtry:

Aska filtry Regular 8mm

Aska filtry Slim 6mm

Aska filtry Extra Slim 5,3mm

ASKA PAPÍRKY

Cigaretové papírky jsou základním kamenem pro balení cigarety. Jedná se o speciální papír určený pro průmyslovou výrobu a právě balení cigaret. Cigaretový papír reguluje rychlost hoření cigarety. Vyzkoušejte naše Aska cigaretové papírky.

Aska cigaretové papírky

VAROVÁNÍ: Stránky obsahují informace o tabákových výrobcích.
1) Prohlašuji, že jsem starší 18-ti let a jsem si vědom, že tyto stránky obsahují informace o tabákových výrobcích. 2) Pokud se nacházíte ve státě, ve kterém je hranice zletilosti jiná než 18 let, dosáhl jste této hranice. 3) Vstup na tyto stránky není omezen anebo zakázán zákonem státu, v němž se nacházím nebo jehož jsem státním příslušníkem. 4) Prohlašuji, že neposkytnu a neumožním přístup ke stránkám nebo k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším 18 let ani jiným osobám nesplňujícím tyto podmínky. 5) Prohlašuji, že jsem kuřák. V případě že nesplňujete jakoukoliv z výše uvedených podmínek, opusťte ihned tyto stránky. Souhlasím a potvrzuji výše uvedené !